Zásady spracovania osobných údajov

Sme spoločnosť:

Ground / Adventure Bike, s.r.o., Starohájska 9/C, 91701 Trnava

IČO: 36275174, DIČ: 2022059017, IČ DPH: SK2022059017

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.ground.sk.

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a emailová adresa.

Na základe akého právneho základu spracúvame tieto údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 1 rok od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailovú adresu a telefónne číslo.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 5 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

C. Spracovanie údajov v prípade Prihlásenia sa k odberu noviniek

Prihlásením svojej emailovej adresy k odberu noviniek udeľuje dotknutá osoba dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu (Emailová adresa, Meno, Priezvisko). Tieto osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Z akého dôvodu?

Marketingová komunikácia s registrovaným zákazníkom
 • Zasielanie obchodných oznámení
 • Zasielanie Newslettrov, ponúk produktov a služieb
 • Zasielanie zvýhodnených cenových ponúk a akcií

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať a to viacerými spôsobmi:

 • Kliknutím na odkaz na Odhlásenie odberu, ktorý je uvedený v každom emaily využivanom na marketingovú komunikáciu
 • Emailovou požiadavkou zaslanou na email ground@ground.sk
 • Písomne na adresu spoločnosti - Ground / Adventure Bike, s.r.o., Starohájska 9/C, 91701 Trnava

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Údaje budeme spracúvať po dobu registrácie zákazníka.

2. Kto má k údajom prístup?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu.

Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (podľa druhu dopravy - 123 Kuriér, Packeta s.r.o)

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

3. Čo by ste ďalej mali vedieť ?

 • V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 • V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese ground@ground.sk

 4. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané Cookies

Technický názov

Vydavateľ

Účel a popis cookies

Doba trvania

_fbp ground.sk Reklamný účel - zobrazovanie reklám buď na facebooku, alebo na facebooku prislúchajúcej platforme. 3 mesiace
_ga_7JBHLN7GWE ground.sk Štatistický účel - Google Analytics a Google Tag Manager. Umožnuje sledovať správanie zákazníkov, merať výkon webu. 3 mesiace
_gid ground.sk Štatistický účel - Google Analytics - správa o výkone webu, zhromaž´duje dáta o počte návśtev, navštívených stránkach na eshope. 1 deň
_ga ground.sk Štatistický účel - Google Analytics. Analytické údaje pre vyhodnocovanie kampaní, relácií a pod. Informacie ukladá anonymne pod vygenerovaným číslom. 2 roky
_gcl_au ground.sk Reklamný účel - Poskytuje Google Tag Manager k testovaniu s účinnosťou inzercie webových stránok využívajúcich ich služby. 3 mesiace

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých. Súhlasom s Profilujúcimi (marketingovými) cookies dávate právo využiť aj nový typ dát súvisiacich s Google Consent Mode (v2).

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii https://www.ip.gov.sk/oou-nip/, alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 21.2.2022

Späť do obchodu