Bikefitting a diagnostika

Bike Fit Pro

Pozostáva z poctivého biomechanického prístupu s ohľadom na individuálne požiadavky cyklistu v blízkej kooperácii s fyzioterapeutom.

Na úvod prejdete vstupným rozhovorom/dotazníkom a neskôr prechádzate k statickému a dynamickému fyzickému cvičeniu. V prípade zistenia výraznejších disbalancíí, tento stav s vami odkomunikujeme a prispôsobíme tomu bikefitting, pričom zhrnieme aj základné odporúčania s možnosťou nasmerovania na fyzioterapeuta.

Po bikefittingu prejdeme k footfittingu. Po ňom realizujeme dynamickú video-analýzu merania uhľov počas šliapania pomocou dvoch kamier. K tomuto kroku využívame technológiu, ktorá sa využíva na vedecké štúdie s odchýlkou merania do 1%. Vo výstupe z Bike Fit Pro zaznamenávame východiskový stav a nový stav rozmerov bicykla, tak aj uhlov cyklistu počas šliapania.

Čo obsahuje Bike Fit Pro:

 • vstupná anamnéza
 • statické a dynamické fyzické vyšetrenie
 • základné odporúčania s možnosťou nasmerovania k fyzioterapeutovi
 • Foot Fit Pro
 • meranie rozmerov bicykla pred aj po
 • dynamická video-analýza merania uhlov počas šliapania pred aj po
 • spracovanie výstupu a jeho interpretácia

Doba trvania - 2 hodiny.

Cena: 200 € s DPH


Foot Fit Pro

V prípade, že nemáte záujem o komplexný bikefitting, môžete prísť iba na Foot Fit Pro, ktorý je súčasťou komplexného fittingu.

Čo obsahuje Foot Fit Pro:

 • fyzické vyšetrenie chodidiel a postavenie nôh
 • zistenie stavu klenby (tlaková mapa)
 • výber vložiek do tretier podľa vyšetrenia stavu klenby
 • nastavenie kufrov v tretrách (realizujeme pomocou ergonomických šablón)
 • zaznamenanie zmeny kufrov
 • prípadná inštalácia klinov
 • odporúčané cvičenia

Dobra trvania - 45 min.

Cena: 50€ s DPH


Diagnostika - Laktátová krivka

Ide o najkomplexnejší vytrvalostný diagnostický test, pomocou ktorého zisťujeme:

 • anaeróbny prah (srdcová frekvencia, laktát, výkon)
 • aeróbny prah (srdcová frekvencia, laktát, výkon)
 • maximálna spotreba kyslíka VO2max (srdcová frekvencia, laktát, výkon)
 • METs (metabolický ekvivalent)
 • individuálne tréningové zóny podľa srdcovej frekvencie, výkonu a pocitu
 • úroveň zotavenia srdcovej frekvencie
 • laktátový spád (úroveň metabolického zotavenia po maximálnom výkone)
 • hodnotenie silných a slabších stránok tvojej výkonnosti
  účinnosť tréningu

Diagnostika je vhodná pre každého bez rozdielu výkonnosti, veku, pohlavia a športovej disciplíny. Test je zdravotne nezávadný a pichnutie do ucha na odobranie kapilárnej (povrchovej) krvi nebolí. Možnosť realizovať na vlastnom akomkoľvek bicykli alebo nami prichystanom.

Doba trvania - 45-60 min.

Cena: 110€ s DPH


Rezervujte si služby online:

Späť do obchodu